Działalność Pro Bono

Istotny, stały pion działań Kancelarii stanowi aktywność pro publico bono – aktywnie wspieramy Centrum Pro Bono w Warszawie, gdzie nasi prawnicy udzielają porad prawnych oraz prowadzą sprawy dla podmiotów z sektora NGO. Kancelaria wspiera prawnie liczne fundacje i stowarzyszenia zajmujące się udzielaniem pomocy:

– dzieciom z krajów Trzeciego Świata

– osobom pochodzącym z krajów byłego ZSRR

– osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej

– osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi

W X Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w 2014 r. nasza Kancelaria otrzymała wyróżnienie specjalne za działalność pro publico bono.

Relewantnym obszarem naszej aktywności jest także działalność na rzecz ochrony praw człowieka. Kancelaria reprezentowała cudzoziemców – uchodźców w ramach współpracy z Amnesty International, Fundacją Sam Dżub Ling. Prawnicy uczestniczyli w misjach obserwacyjnych na Ukrainie oraz zaangażowani byli w obronę praw jej obywateli. Wielokrotnie podejmowaliśmy także walkę o prawa krzywdzonych dzieci oraz przeciwko faszyzmowi.

Mec. Jacek Świeca jako doświadczony legislator bierze także pro bono aktywny udział w pracach nad poprawą polskiego porządku prawnego.