Co nas wyróżnia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działań legislacyjnych i lobbingowych. Jej eksperci biorą aktywny udział w tworzeniu nowego prawa z ramienia organizacji takich jak Business Centre Club, PKPP Lewiatan oraz organów państwowych: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem nadrzędnym ekspertów Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. w rzeczonym zakresie jest troska o poprawną legislację, ochrona praworządności, swobody działalności gospodarczej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynia się do tego również szeroka działalność publikacyjna członków zespołu Kancelarii w najbardziej prestiżowych polskich oraz zagranicznych pozycjach prawniczych.

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest wyłącznym partnerem merytorycznym Studenckiego Forum Business Centre Club na obszarze całej Polski, zaś mec. Jacek Świeca jest pro bono managerem działu prawnego Studenckiego Forum BCC. Działalność ta przyczynia się do silnego wspierania rozwoju zawodowego młodych ludzi – studentów oraz absolwentów prawa z całego kraju – którzy, dzięki posiadanym przez Kancelarię wielu oddziałom w Polsce, mogą odbywać staże, praktyki, jak również znaleźć zatrudnienie. Kładąc nacisk na pragmatyczne aspekty pracy prawników, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest patronem i partnerem merytorycznym Akademii Soft Skills dla Prawników, zaś mec. Jacek Świeca jest jednym z mentorów Akademii.