Artykuły

Problemy ze stosowaniem mogą rodzić różne krajowe przepisy o reklamacjach – Dziennik Gazeta Prawna

19 grudnia 2018

W dniu 3 grudnia weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz ...


 

Problematyczna nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Prawo Europejskie W Praktyce

18 grudnia 2018

W dniu 4 września br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jej celem była transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ...


 

RODO dla służb nie obejmie ABW i CBA – Dziennik Gazeta Prawna

22 listopada 2018

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w ...


 

Wolność wypowiedzi w konflikcie z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa – Dziennik Gazeta Prawna

21 listopada 2018

Czy wprowadzony ostatnią nowelizacją artykuł 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazujący katalog sytuacji, w których ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji jest prawidłowy i jednoznaczny? Zagadnienie komentuje dr Małgorzata Świeca – radca ...


 

Cena ryczałtowa a opis przedmiotu zamówienia – Prawo Europejskie W Praktyce

24 października 2018

Czy profesjonalista przystępując do przetargu winien zakładać większy zakres prac na wypadek braków, a nawet błędów w dokumentacji przetargowej? Odpowiedź na powyższe pytanie, a także na wiele innych nasuwających się wątpliwości znajdą Państwo w artykule autorstwa Mec. Karoliny Fafius dla najnowszego wydania czasopisma „Prawo Europejskie w ...


 

Strona 4 z 76« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »

Archiwum