Brak konsekwencji w działaniach ZUS – Dziennik Gazeta Prawna

8 września 2017

Informowaliśmy już, iż ostatnio ZUS wzywał przedsiębiorców do złożenia korekty. Chodziło o przyjęcie przez organ rentowy niestosowanego dotychczas założenia, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Z kolei złożenie korekty mogło pociągać za sobą konieczność zwrotu pobranych świadczeń. Aktualnie ZUS znowu zmienia zdanie i wycofuję się z ostatnich działań, Czy takie ciągłe i nieuzasadnione zmiany praktyki organu pozostają w zgodzie z naczelnymi zasadami postępowania administracyjnego? Czy są one jedynie wyrazem arbitralności, która unicestwia zaufanie obywateli do organów państwa? Kontrowersyjny proceder komentuje dr Małgorzata Świeca – radca prawny i wspólnik kancelarii – dla dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do lektury!

Gosia - zusdgp Gosia - zusdgp2